polish version English version deutsch version
o nas modele odlewy jakość kontakt
odlewy
     
 

Odlewy

 
 

Wykonujemy odlewy staliwne i żeliwne:

do maszyn budowlanych rolniczych urządzeń dźwigowych i transportowych dla górnictwa

hutnictwacementownienergetyki oraz przemysłu morskiego.

Odlewy z żeliwa

  • szare GJL-150 ÷ GJL-300

  • sferoidalne GJS-400-15, GJS-400-18, GJS-500-7, GJS-600-3, GJS-700-2

  • stopowe ZlCr0,4÷1,5, ZlCu

  • odporne na ścieranie Nihard 1÷4

Zakres wagowy odlewów żeliwnych - od 5 kg do 17000 kg

Odlewy ze staliwa

  • węglowe Gs38÷Gs60, 200-400W÷340-550W

  • stopowe np. Gs20Mn5, L35GSM, Gs42CrMo4, Gs22Mo4, L25HM, L120G13 (Hadfield) i inne

  • wysokostopowe np. LH26, Gx40CrNiSi27-4, Gx6CrNiMo18-10, LH18N9, LH25N19S2, LH18N10M, LH17N8

Zakres wagowy - od 5 kg do 6000 kg

Odlewy są wykonywane wg norm PN, EN, DIN, ASTM. Realizujemy je w stanie surowym, obrobionym zgrubnie lub tzw. na gotowo.

 
   
Cast Industry 2014 / Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by artgraf.net.pl